AMACIMIZ


ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ PLATFORMU

Akademisyenler, öğrenciler ve sektördeki çalışanların katılım sağlayabileceği bu platformda ortak payda günümüz Türkiye’sinde kimya mühendisliği alanında akademik, sektörel ve toplumsal konular olacak şekilde ve bununla ilgili her açıdan kalkınma ve sorunların çözümü hedeflenerek toplumsal dayanışma ve birleşmeye bir katkı koyulması bu platform gerçekleştirilmektedir. 

  • Öğrencilerin Platform içeriğindeki panellerden edineceği bilgi ve tecrübeyi kendi sentezlerinden geçirip akademik bilgileriyle harmanlayarak geleceğe yönelik ne yapmak isteyeceklerini belirlemelerini sağlamaktır.
  • Sektördeki firmaların nitelikli çalışan bulma ve sektörün sağlıklı büyümesi konusunda ilgili kitlelere daha rahat ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.
  • Öğrencilerin panelleri kendi sentezinden geçirip mesleki yaşantısına şekil vermesini sağlamak hedeflenmektedir.
  • Sanayici de kendi kulvarında çalışabilecek öğrencileri daha rahat tespit edip ileriye yönelik, ilgili öğrencilere mesleki katkı koyma fırsatı bulması hedeflenmektedir.
  • Katılımcılar arasındaki ilişki ve iletişimin artırılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.
  • Kimya mühendisliği çalışma alanında olmak koşuluyla diğer farklı bölümlerde de öğrenim gören öğrencilerin dersler dışında sektöre ilişkin bilgi alışverişine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Mark Anthoney

Mark Anthoney

CEO, Google Inc

Amanda Robert

Amanda Robert

CTO, Yahoo Inc

Robert Brown

Robert Brown

CEO, Linkedin Inc

Mark Stefen

Mark Stefen

Marketing, GDB Inc

Juliana Anderson

Juliana Anderson

Designer, Fashion Inc